CHÍNH SÁCH MỞ RỘNG VISA DU HỌC ÚC NĂM 2016

SSVFBắt đầu từ 01/07/2016, sinh viên quốc tế khi nộp hồ sơ du học tại Úc, sẽ tiếp cận với 1 quy trình xét duyệt visa đơn giản hơn so với hệ thống xét visa hiện tại. Hệ thống xét duyện visa sinh viên mới này có tên là SSVF – Simplified student visa framework (gọi là “ Cơ cấu đơn giản hóa quy trình xét duyệt visa sinh viên”). Chính sách visa này áp dụng để thay thế cho chương trình xét visa sinh viên ưu tiên hiện tại (SVP – Streamlined Visa Processing) đã được triển khai từ năm 2012.

Hệ thống visa mới SSVF được sắp xếp đơn giản hơn, giảm từ 8 diện visa du học hiện này xuống còn 2 diện visa là Single Student Visa (subclass 500) và Student Guardian (subclass 590). Chính sách visa SSVF cũng đưa ra khung đánh giá rủi ro xuất nhập cảnh chung nhằm tiết kiệm chi phí tốt hơn, quản lý sinh viên quốc tế hiệu quả hơn và thúc đẩy sự phát triển của giáo dục quốc tế tại Úc.

Như vậy, chương trình xét duyệt visa du học Úc diện ưu tiên (SVP) hiện nay sẽ chỉ còn thực hiện đến ngày 30/06/2016. Sau đó cũng như tất cả các chương trình xét duyệt visa du học Úc khác sẽ được thay thế bởi chương trình visa mới SSVF với tiêu chí đơn giản hơn, xác thực hơn, hiệu quả hơn.

ucuc

Nguyên nhân cho những thay đổi này là do khu vực giáo dục quốc tế của Úc ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh, góp phần thúc đẩy xuất khẩu bù lại giai đoạn khủng hoảng. Theo số liệu của Bộ di trú và Công vụ Úc (DIBP), kỳ học ghi nhận số lượng sinh viên quốc tế mới nhập học đạt mức cao nhất vào quý tháng 3, tăng 11.5% so với năm 2014.

Thêm vào đó, kể từ ngày 01/07/2015, website của bộ Nhập cư và Bảo vệ biên giới Úc (Department of Immigration and Border Protection) sẽ chính thức sát nhập với Hải quan và Dịch vụ Biên giới Úc (Australian Customs and Border Protection Service). Theo đó, mọi thông tin truy cập và tìm kiếm sẽ được cập nhật trên địa chỉ mới là www.border.gov.au thay cho địa chỉ cũ là immi.gov.au.