Đại học Lazarski

Đại học Lazarski

Đại học Lazarski là trường đại học công lập lớn được thành lập vào năm 1993 với hơn 5.000 sinh viên đến từ nhiều nước trên thế giới. Trường nằm ngay tại thủ đô Vác-xa-va thuận lợi cho học sinh sinh sống và học tập cũng như kiếm việc làm thêm.
Trường có cả chương trình dạy bằng Tiếng Ba Lan và tiếng Anh với nhiều chuyên ngành như: Luật, Kinh tế, Quản lý, Quản trị, Tài chính, Quan hệ quốc tế

Đại học Lazarski
Đại học Lazarski

Chương trình học:
1. Khóa học dự bị tiếng Anh:
Các khóa học là nhằm mục đích giúp các sinh viên tương lai của chương trình Cử nhân và chương trình Thạc sĩ bằng tiếng Anh tại Lazarski hoặc các trường Đại học Ba Lan khác. Chương trình tiếng Anh đòi hỏi các sinh viên tương lai để nâng cao trình độ tiếng Anh từ cấp độ mới bắt đầu đến B2 để có thể tham gia đầy đủ trong các lớp học, cũng như để có thể thực hiện theo các yêu cầu của khóa học.
Thời gian: 2 tháng, bắt đầu vào tháng 7/2012
Bao gồm: 200 giờ tiếng Anh, 16 giờ tiếng Ba Lan
Học phí: 480 EUR
Thời gian: 1 tháng, bắt đầu vào tháng 8/2012
Bao gồm: 100 giờ tiếng Anh, 16 giờ tiếng Ba Lan
Học phí: 330 EUR
Học phí 3250 EUR (cho sinh viên học 1 năm)

2. Khoá học dự bị tiếng Ba Lan:
Các khóa học nhắm vào các sinh viên tương lai của chương trình cấp Cử nhân và Thạc sĩ tiếng Ba Lan tại Lazarski hoặc các trường Đại học Ba Lan khác. Các chương trình ngôn ngữ Ba Lan đòi hỏi các sinh viên tương lai nâng cao trình độ tiếng Ba Lan từ cấp độ mới bắt đầu đến B1 + / B2 để có thể tham gia đầy đủ trong các lớp học, cũng như để có thể thực hiện theo các yêu cầu của khóa học.
Học sinh chưa biết tiếng Ba Lan , học sinh bắt đầu học từ cấp độ A1.
Học phí 1 năm : 2400 eur + 100 euro ghi danh
Chi phí ăn ở + sinh hoạt : 300 – 400 euro/tháng

3. Khóa học dạy bằng tiếng Anh
A, Chương trình Cử nhân
+ Chương trình cử nhân kinh tế kinh doanh (2 bằng)
+ Chương trình cử nhân Quan hệ quốc tế và nghiên cứu châu Âu ( 2 bằng)
Thời gian học: 3 năm, nhận 2 bằng: Đại học Lazarski + Đại học Wales Anh quốc
Yêu cầu: tốt nghiệp Phổ thông trung học và IELTS 5.5 hoặc TOEFL 85+ (nếu chưa có thì sẽ làm bài test của trường)
+ Chương trình cử nhân kinh tế về các chuyên ngành:
– Thương mại điện tử
– Tổ chức và quản trị du lịch
– Kinh tế kinh doanh
+ Chương trình cử nhân Quan hệ quốc tế chuyên ngành nghiên cứu châu Âu
Thời gian học: 3 năm
Yêu cầu: tốt nghiệp Phổ thông trung học và IELTS 5.5 hoặc TOEFL 85+ (nếu chưa có thì sẽ làm bài test của trường).

B, Chương trình Thạc sỹ
+ Thạc sĩ kinh tế kinh doanh quốc tế (2 bằng)
+ Thạc sĩ Quan hệ quốc tế về các chuyên ngành ( 2 bằng):
– Quản trị châu Âu
– Chính trị đương thời

Thời gian học: 2 năm, nhận 2 bằng: Đại học Lazarski + Đại học Wales Anh quốc
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học và IELTS 5.5 hoặc TOEFL 85+ (nếu chưa có thì sẽ làm bài test của trường)
+ Thạc sĩ kinh tế-kinh doanh Quốc tế
+ Thạc sĩ Quan hệ quốc tế về các chuyên ngành:
– Quản trị châu Âu
– Chính trị đương thời
Thời gian học: 2 năm
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học và IELTS 5.5 hoặc TOEFL 85+ (nếu chưa có thì sẽ làm bài test của trường)
Học phí: 3,800 – 5,000 euro/năm

4. Khóa học dạy bằng tiếng Ba Lan
– Chương trình kết hợp 5 năm lấy bằng Cử nhân và Thạc sỹ Luật.

A, Chương trình Cử nhân
* Kinh doanh trực tuyến
* Kinh tế Quản trị
* Kinh tế và Phân tích Kinh doanh
* Châu Âu học
* Ngoại thương trong thời đại Toàn cầu hóa
* Tài chính kinh doanh
* Ngân hàng và Tư vấn tài chính
* Kế toán quản trị
* Quản lý công
* Quản lý Chính quyền địa phương
* Quản lý công vụ châu Âu

B, Chương trình Thạc sỹ
* Kinh tế quản trị (học phí: 3.600 PLN/kỳ)
* Tài chính – Ngân hàng
* Quản lý Dự án
* Kinh doanh thị trường Đông Âu
* Quản lý ứng dụng
* Nguồn nhân lực
* An ninh quốc tế (học phí: 3.432 PLN/kỳ)
* Ngoại thương trong thời đại Toàn cầu hóa (học phí: 3.432 PLN/kỳ)
* Quản lý chính quyền địa phương (học phí: 1.800 PLN/kỳ)
* Phát triển bất động sản (học phí: 1.800 PLN/kỳ)
Học phí: 3,800 – 7,200 euro/năm
Sinh viên quan tâm đến du học, xin mời liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết!