HỌC BỔNG DU HỌC TỪ CÁC TRƯỜNG ÚC NĂM 2017

Sau đây là danh sách học bổng du học Úc cho các chương trình cao đẳng, dự bị đại học, đại học và sau đại học trong năm 2017.

 1. Học bổng 30% học phí chương trình dự bị và năm nhất đại học từ tập đoàn Navitas
 • Curtin College | Curtin University, Perth 2.
 • PIBT | Edith Cowan University, Perth
 • Eynesbury |University of Adelaide or University of South Australia, Adelaide
 • SAIBT | University of South Australia, Adelaide
 • La Trobe Melbourne | Latrobe University, Melbourne
 • Deakin College | Deakin University, Melbourne
 • NIC | University of Newcastle, Newcastle
 • Griffith College |Griffith University, Brisbane
 • SIBT| Western Sydney University, Sydney City Campus, Sydney
 • Western Sydney University College |Western Sydney University, Parramatta
 • Latrobe Sydney University
 • UC College | Canberra University, Canberra
 1. Học bổng từ tập đoàn Study Group

Học bổng Phổ thông Trung học – lớp 10, 11, 12

 • Auckland Foundation Year (AFY)
 • Flinders International Study Centre (FISC) – Diploma of Commerce & Diploma of Science
 • Flinders International Study Centre (FISC) – Foundation Program
 • Taylors College – Diploma of Commerce & Diploma of Science
 • The University of Sydney Foundation Program (USFP)
 • The University of Western Australia Foundation Program (UWAFP)

Học bổng chương trình đại học và thạc sỹ

 • Charles Sturt University (CSU) – Sydney & Melbourne Study Centre. Học bổng trị giá $2,000 –  $4,000
 1. Đại học Queensland: 
 • Học bổng 25% – 50% học phí khóa dự bị đại học.
 • Học bổng 100% học phí khóa MBA và Master of Energy studies
 • Đại học UNSW: Học bổng 25% – 30% học phí khóa dự bị đại học.
 • Đại học Tây Úc: Học bổng đến 7.000 AUD khóa cử nhân và thạc sĩ tín chỉ.
 1. Đại học Macquarie: Học bổng 5.000 – 10.000 AUD một năm cho khóa cử nhân và thạc sỹ tín chỉ. Học bổng 3.000 AUD khóa dự bị đại học.
 2. Đại học La Trobe:
 • Học bổng 10,000 – 20,000 AUD dành cho sinh viên xuất sắc.
 • Học bổng 3,000 – 9,500AUD dành cho sinh viên khu vực Đông Nam Á.
 • Học bổng 20% học phí dành cho chương trình thạc sĩ tín chỉ.
 1. Đại học ACU:Học bổng đến 50% học phí cho toàn bộ thời gian học và tất cả các chương trình học.
 2. Đại học Wollongong:
 • Học bổng đến 50% học phí khóa cử nhân.
 • Học bổng 25% học phí cho thạc sĩ ngành kinh doanh, dự bị đại học và cao đẳng.
 1. Đại học QUT:Học bổng 25% – 50% học phí khóa cử nhân và thạc sĩ.
 2. Đại học Tasmania:Học bổng 25% học phí cho toàn bộ thời gian học các khóa dự bị đại học, cử nhân và thạc sĩ tín chỉ.
 3. Đại học Flinders:Học bổng 15% học phí (8.760 AUD) chương trình thạc sĩ ngành kinh doanh.
 4. Đại học Nam Úc:Học bổng 25% – 50% học phí khóa cử nhân.
 5. Trường Quản lý quốc tế Sydney (ICMS):học bổng đến 25.000 AUD khóa cử nhân.
 6. Học viện Le Cordon Bleu:học bổng 5.000 – 20.000 AUD khóa cử nhân.
 7. Torrens University:Học bổng 25% cho Cao học
 8. Swinburne University:Học bổng từ 10% đến 25% cho điểm trung bình từ 6.5
 9. CQU University:Học bổng 20% cho điểm trung bình từ 7.5