THÔNG TIN HỌC BỔNG TRƯỜNG SAXION HÀ LAN

Trường Đại học Saxion Hà Lan đang cung cấp các xuất học bổng cho sinh viên quốc tế trị giá từ 3,300 EURO – 10,000 EURO/năm với các loại học bổng cụ thể như sau:

1, Saxion Living Technology Scholarship (SLTS)

Đây là học bổng dành cho sinh viên xuất sắc muốn đăng ký vào một trong những khóa học Cử nhân hoặc Thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật. Để được đăng ký xin học bổng này sinh viên phải có kết quả học tập xuất sắc với số điểm trung bình từ 75% trở lên và điểm tiếng Anh IELTS tối thiểu 6.5. Nếu được cấp học bổng này sinh viên sẽ được miễn giảm một phần tiền học và chi phí sinh hoạt.

2, Saxion Holland Top Talent Scholarship (SHTTS)

Đây là học bổng một phần, dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc đăng ký vào các khóa học Cử nhân. Để được đăng ký xin học bổng này sinh viên phải có kết quả học tập xuất sắc với số điểm trung bình từ 75% trở lên và điểm tiếng Anh IELTS tối thiểu 6.5. Nếu được nhận học bổng, sinh viên sẽ được miễn giảm một phần tiền học cho năm đầu tiên và chỉ cần nộp lệ phí đăng ký nhập học.

3, Saxion Talent Scholarship (STS)

Học bổng này dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt và đăng ký vào một trong các khóa học Cử nhân. Sinh viên được nhận học bổng sẽ được miễn giảm 1 phần học phí cho năm học đầu tiên. Học bổng Saxion Talent Scholarship sẽ được trao cho học sinh nào nộp đơn sớm hơn.

4, Extended Saxion Talent Scholarship (ESTS)

Học bổng này dành cho sinh viên đăng ký khóa học cử nhân 4 năm tại trường Saxion. Học bổng sẽ miễn giảm cho sinh viên 1 phần học phí trong các năm 2,3 và 4. Học bổng sẽ được cấp theo năm nếu sinh viên chứng minh được khả năng và kết quả học tốt (đạt được trên 90% tổng số tín chỉ trong 1 năm)

5, Orange Tulip Scholarship (OTS)

Đại học Saxion cấp học bổng OTS cho sinh viên đăng ký học Cử nhân đến từ các nước như  Việt Nam, Brasil, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Mexico, Nga và Thái Lan. Học bổng này sẽ miễn giảm 50% tiền học năm đầu tiên. Sinh viên có thể đăng ký học bổng này tại các văn phòng NESO của nước sở tại.

 

Học bổng Mức học bổng Mức học bổng (giảm học phí + phí sinh hoạt) Mức tiền học

(phải trả cho năm đầu tiên sau khi trừ tiền học bổng)

SLTS 10,000 EURO 2,006 EURO
SHTTS 5,794 EURO 2,006 EURO
STS 3,300 EURO 4,500 EURO
ESTS 3,300 EURO 4,500 EURO
OTS 3,900 EURO 3,900 EURO