Chương trình học bổng chính phủ Úc năm 2017 chính thức nhận hồ sơ

Chương trình học bổng Chính phủ Úc tại Việt Nam sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày  1/2/2017 đến hết ngày 31/3/2017 dành cho công dân Việt Nam muốn theo học Thạc sỹ tại Úc trong năm 2018. Chương trình học bổng lần này đặc biệt ưu tiên các ứng viên khuyết tật và đến từ vùng khó khăn tại Việt Nam.

Học bổng này cho chương trình học toàn thời gian tại Úc, khai giảng trong năm 2018. Các ngành học ưu tiên cho ứng viên Việt Nam bao gồm: Quản trị và kinh tế phát triển, Giao thông, Nước và Vệ sinh, Giáo dục, Bình đẳng giới, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ổn định khu vực và Nhân quyền, Khuyết tật, Biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, chương trình học bổng chính phủ Úc năm 2017 sẽ dảnh nhiều ưu tiên cho nhóm đối tượng khó khăn như người khuyết tật, người đến từ các huyện nghèo theo quy định thông qua Quỹ hỗ trợ cơ hội bình đẳng.

Các ứng viên khi nhận được học bổng chính phủ Úc sẽ được tài trợ:

  • Toàn bộ học phí
  • Vé máy bay khứ hồi
  • Tiền mua sách và tài liệu học tập: trị giá 5.000 AUD (chỉ cấp 1 lần)
  • Hỗ trợ sinh hoạt phí (cấp 2 lần 1 tuần để chi trả các chi phí sinh hoạt cơ bản theo mức quy đính của Bộ Ngoại Giao và Thương mại Úc (30.000 AUD/năm)
  • Học phí chương trình nhập môn học thuật (là 1 khóa học bắt buộc kéo dài từ 4-6 tuần trước khi bắt đầu chương trình học thuật chính thức bao gồm cả những thông tin về cuộc sống và học tập tại Úc
  • Bảo hiểm y tế cho Sinh viên Quốc tế trong thời gian học tập
  • Học phí khóa đào tạo Tiếng Anh du học (bao gồm cả học phí học tiếng Anh trong nước hoặc tại Úc nếu có nhu cầu)

Ngoài ra, các ứng viên sẽ được hỗ trợ học tập bổ sung có thể được cấp để giúp sinh viên quốc tế hoàn thành khóa học hoặc nâng cao trải nghiệm học tập của họ hoặc trợ cấp nghiên cứu thực địa.

Ứng viên có thể đăng ký chương trình học bổng Chính phủ Úc năm 2017 bằng cách nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống OASIS (http://oasis.dfat.gov.au) hoặc gửi về email: [email protected].